top of page

/

Nærved ulykker

Nærved ulykker

Kender du udfordringerne?

📝 Papir og kuglepen er besværligt

🏃‍ Rapporteringer bliver sprunget over

🤷‍ Den ansvarlige er ikke til stede

🚑 Ulykken kunne være blevet undgået


Med Rapporteringsmodulet kan man

✅ Digitalisere indrapporteringen

⏳ Lave indrapportering på 1 minut

🤳 Vedhæfte billeder og videoer

👥 Indstille automatiske modtagere.

Ekko app medarbejder app.png

Forebyg arbejdsulykker med registrering af nærved ulykker


Mange virksomheder lever med risici, fordi de i en travl hverdag ikke er opmærksomme på at få farlige situationer registreret. Men for at undgå arbejdsulykker, er det vigtigt at observere og registrere nærved ulykker, da det i mange tilfælde kan være den tydeligste indikator på farlige risici.


Når en farlig situation bemærkes eller uheldet er ved at ske, er det vigtigt at undersøge situationen, samt hvordan den kunne være undgået. Det handler ikke om at pege fingre af sin medarbejder, men derimod om at identificere de konkrete årsager til, at der kunne være sket en arbejdsulykke. Derfra kan man lære af problemet og forebygge, at der sker noget lignende igen. Det er vigtigt, at man tager enhver nærved ulykke alvorlig og bruger den tid, det tager at regsitrere hændelsen, og rette op på situationen. Her fungerer app’en som et nemt og hurtigt værktøj for medarbejderen, og et effektivt kommunikations værktøj for ledelsen.Overhold love og regler omkring sikkerhed


For aktivt at arbejde hen imod et sikkert arbejdsmiljø, er det også nødvendigt for ledelsen at kende til de gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet, som konstant fornys og altid skal overholdes.


Man kan bruge app’en som en simpel database, til at samle alle love og regler til de relevante medarbejdere. Herved sikrer man sig, at alle nemt og hurtigt kan få adgang til opdaterede regler, og at alle kender til sikkerhedskravene på arbejdspladsen. Herudover kan alle indrapporteringer, der er lavet i app'en, gemmes som dokumentation, som en del af det sikkerhedsarbejde, der foretages på arbejdspladsen.


Læs mere om reglerne og Arbejdstilsynets vejledninger om arbejdsmiljø her.


Klar og kontinuerlig kommunikation i organisationen


Som en naturlig del af ledelsen, bør sikkerheden tænkes ind i alle handlinger og beslutninger i de daglige operationer. Der skal overvejes, hvordan man implementerer sikkerheden på tværs af hele organisationen, hvilket indebærer klar og kontinuerlig kommunikation. Her gør app’en det nemt at dele nærved ulykke rapporter og give daglige nyheder omkring sikkerhedsforanstaltninger til kollegaerne.


Effektiv intern kommunikation er essentielt for både sikkerheden og medarbejdernes engagement. Synlighed af ledelsens indsats på sikkerheden og opfølgning på nærved ulykker, er afgørende for at skabe troværdighed og tryghed hos medarbejderen.


Når ledelsen har indblik i virksomhedens aktuelle sikkerhedsniveau og har en plan for sine sikkerhedsmål, er det vigtigt at inddrage samtlige medarbejdere, for at implementere og vedligeholde et sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen.Involver medarbejderen i sikkerheden


Med Ekko app er det nemt at involvere medarbejderne i sikkerheden. Hver gang der observeres en farlig situation, eller der sker en nærved hændelse, så kan medarbejderen nemt tage mobilen frem og indrapportere situationen på få minutter. Ved at beskrive hændelsen i øjeblikket og vedhæfte billeder på stedet, kan de arbejdsmiljøansvarlige få hurtigere og mere præcis information omkring risici på arbejdspladsen.


Yderligere, kan medarbejderne også få adgang til at se alle tidligere indrapporterede nærved ulykker, samt hvilke tiltag, der er gjort for at undgå dem i fremtiden. Når der er gennemsigtighed og klar opfølgning på sikkerheden, øger det arbejdsmoralen og motiverer medarbejderne til selv at gøre sit, for at undgå lignende farlige situationer fremadrettet.


App’en digitaliserer og automatiserer dermed en stor del af sikkerhedsprocessen, hvilket lægger op til højere produktivitet hos både medarbejderne og ledelsen, fordi det rette redskab altid er klar i lommen.

Planlæg og gennemfør arbejdet med app'en


Det er vigtigt, konstant at vurdere risici og forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Samtidig er en virksomheds APV, en god indikator for, hvor der skal tages fat og holdes fokus.


Det er derfor ligeså vigtigt, at hver enkelt medarbejder er opmærksom på, hvordan de kan blive bedre til at identificere og registrere farekilder i skiftende arbejdsomgivelser. Når medarbejderen er klædt på til at være på forkant med disse risici, så kan samspillet mellem den individuelle medarbejder og den rette teknologi, forstærke effekten af sikkerhedsarbejdet.


Dér hvor der er huller i sikkerheden, skal der tages initiativ til at planlægge forandringer, for efterfølgende at kunne udarbejde nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. App’en træder ind som en simpel og fleksibel kommunikationsplatform for, hvad der foregår på byggepladsen, samt vigtige indrapporteringer af både APV’er, sags-APV’er og nærved hændelser.

For at støtte den kontinuerlige sikkerhedskommunikation, er det nødvendigt at træne medarbejderne i flere aspekter. Det kan foregå på byggepladsen, men også over app’en som giver mulighed for at informere, teste og certificere medarbejderen, der hvor de er.

Forebyg arbejdsulykker med registrering af nærved ulykker


Mange virksomheder lever med risici, fordi de i en travl hverdag ikke er opmærksomme på at få farlige situationer registreret. Men for at undgå arbejdsulykker, er det vigtigt at observere og registrere nærved ulykker, da det i mange tilfælde kan være den tydeligste indikator på farlige risici.


Når en farlig situation bemærkes eller uheldet er ved at ske, er det vigtigt at undersøge situationen, samt hvordan den kunne være undgået. Det handler ikke om at pege fingre af sin medarbejder, men derimod om at identificere de konkrete årsager til, at der kunne være sket en arbejdsulykke. Derfra kan man lære af problemet og forebygge, at der sker noget lignende igen. Det er vigtigt, at man tager enhver nærved ulykke alvorlig og bruger den tid, det tager at regsitrere hændelsen, og rette op på situationen. Her fungerer app’en som et nemt og hurtigt værktøj for medarbejderen, og et effektivt kommunikations værktøj for ledelsen.Overhold love og regler omkring sikkerhed


For aktivt at arbejde hen imod et sikkert arbejdsmiljø, er det også nødvendigt for ledelsen at kende til de gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet, som konstant fornys og altid skal overholdes.


Man kan bruge app’en som en simpel database, til at samle alle love og regler til de relevante medarbejdere. Herved sikrer man sig, at alle nemt og hurtigt kan få adgang til opdaterede regler, og at alle kender til sikkerhedskravene på arbejdspladsen. Herudover kan alle indrapporteringer, der er lavet i app'en, gemmes som dokumentation, som en del af det sikkerhedsarbejde, der foretages på arbejdspladsen.


Læs mere om reglerne og Arbejdstilsynets vejledninger om arbejdsmiljø her.


Klar og kontinuerlig kommunikation i organisationen


Som en naturlig del af ledelsen, bør sikkerheden tænkes ind i alle handlinger og beslutninger i de daglige operationer. Der skal overvejes, hvordan man implementerer sikkerheden på tværs af hele organisationen, hvilket indebærer klar og kontinuerlig kommunikation. Her gør app’en det nemt at dele nærved ulykke rapporter og give daglige nyheder omkring sikkerhedsforanstaltninger til kollegaerne.


Effektiv intern kommunikation er essentielt for både sikkerheden og medarbejdernes engagement. Synlighed af ledelsens indsats på sikkerheden og opfølgning på nærved ulykker, er afgørende for at skabe troværdighed og tryghed hos medarbejderen.


Når ledelsen har indblik i virksomhedens aktuelle sikkerhedsniveau og har en plan for sine sikkerhedsmål, er det vigtigt at inddrage samtlige medarbejdere, for at implementere og vedligeholde et sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen.Involver medarbejderen i sikkerheden


Med Ekko app er det nemt at involvere medarbejderne i sikkerheden. Hver gang der observeres en farlig situation, eller der sker en nærved hændelse, så kan medarbejderen nemt tage mobilen frem og indrapportere situationen på få minutter. Ved at beskrive hændelsen i øjeblikket og vedhæfte billeder på stedet, kan de arbejdsmiljøansvarlige få hurtigere og mere præcis information omkring risici på arbejdspladsen.


Yderligere, kan medarbejderne også få adgang til at se alle tidligere indrapporterede nærved ulykker, samt hvilke tiltag, der er gjort for at undgå dem i fremtiden. Når der er gennemsigtighed og klar opfølgning på sikkerheden, øger det arbejdsmoralen og motiverer medarbejderne til selv at gøre sit, for at undgå lignende farlige situationer fremadrettet.


App’en digitaliserer og automatiserer dermed en stor del af sikkerhedsprocessen, hvilket lægger op til højere produktivitet hos både medarbejderne og ledelsen, fordi det rette redskab altid er klar i lommen.

Planlæg og gennemfør arbejdet med app'en


Det er vigtigt, konstant at vurdere risici og forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Samtidig er en virksomheds APV, en god indikator for, hvor der skal tages fat og holdes fokus.


Det er derfor ligeså vigtigt, at hver enkelt medarbejder er opmærksom på, hvordan de kan blive bedre til at identificere og registrere farekilder i skiftende arbejdsomgivelser. Når medarbejderen er klædt på til at være på forkant med disse risici, så kan samspillet mellem den individuelle medarbejder og den rette teknologi, forstærke effekten af sikkerhedsarbejdet.


Dér hvor der er huller i sikkerheden, skal der tages initiativ til at planlægge forandringer, for efterfølgende at kunne udarbejde nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. App’en træder ind som en simpel og fleksibel kommunikationsplatform for, hvad der foregår på byggepladsen, samt vigtige indrapporteringer af både APV’er, sags-APV’er og nærved hændelser.

For at støtte den kontinuerlige sikkerhedskommunikation, er det nødvendigt at træne medarbejderne i flere aspekter. Det kan foregå på byggepladsen, men også over app’en som giver mulighed for at informere, teste og certificere medarbejderen, der hvor de er.

Se hvordan andre bruger deres medarbejderapp

Klar til at prøve det? 

For at give dig en mulighed for at teste en medarbejderapp af internt kan du og dit team få opsæt en tilpasset demo app. Prøv den af så lang tid i har lyst

bottom of page