top of page
Ekko app medarbejder app.png

/

Anchersen A/S

David Paulli Juul Andersen

Projekt- og kvalitetsleder

Lena billede .jpeg

Anchersen A/S er en transport virksomhed, som har over 700 ansatte og har et stort fokus på digitalisering og intern kommunikation

Anchersen A/S er grundlagt og ejet af Poul Anchersen, der i 1997 startede som selvstændig vognmand med Anchersens Turistbusser ApS. I dag har Anchersen mere end 700 chauffører rundt omkring i landet.


Opslagstavlen, som ikke fulgte med på vejen


Når chaufførerne før i tiden skulle finde ud af om der var sket en ruteændring, var det via opslagstavlen ved hovedkontoret. Den interne kommunikation hos Anchersen var før i tiden meget traditionel og bestod af papir, sms’er og opslagstavler. Chaufførerne i Anchersen er konstant på farten og derfor har de ofte ikke tid til at svinge forbi kontoret og læse nye opslag på tavlen.

 

Vi har talt med David, der er projektleder i Anchersen og chauffør Kamal Bawari om deres oplevelse med den interne kommunikation før og efter Ekko app. David fortæller, at kommunikationen mellem chaufførerne og ledelsen tidligere var tung og ineffektiv:

 

”Før printede vi omlægnings- og vagtplaner ud og hængte dem op på opslagstavlerne i garagen og kantinen. Det betød i bund og grund, at vores chauffører kun fik deres informationer, når de ikke var på rute. Det gjorde det svært at følge med.”

 

Chaufførerne havde derfor et ønske om nemmere at kunne følge med i ruteændringer og lettere at kunne kontakte ledelsen i arbejdstiden. De brugte nemlig meget tid på den daglig tur ind på kontoret for at tjekke opslagstavlen. Og når opslagstavlen ikke kunne følge med på vejen, måtte Anchersen finde en anden måde at imødekomme deres medarbejderes ønske på.


Anchersen chauffør

Forskellige sprog gør den interne kommunikation kompleks


Anchersen har mange udenlandske medarbejdere, der har svært ved det danske sprog og det stiller store krav til kommunikationen fra ledelsen, når man gerne vil informere alle korrekt. David oplevede, at chauffører, der taler et andet sprog end dansk, havde udfordringer med at finde svar på spørgsmål om fx vagter, ferie og generelle henvendelser til ledelsen.


Med medarbejdere fra mange forskellige lande, der kan have svært ved dansk, kan den interne kommunikation hurtig blive enorm kompleks. Det er omkostningstungt og tidskrævende at oversætte nyheder og informationer til mange forskellige sprog og ofte betyder det, at virksomheder ikke får det prioriteret. Men det vil de gerne i Anchersen. Her arbejder der nemlig medarbejdere fra syv forskellige lande.


Hvis man ikke fokuserer på, at kommunikationen fra ledelsen skal oversættes, betyder det i praksis, at kolleger der kan sproget oversætter nyheder og informationer til dem, der ikke kan. Dermed kan budskabet blive misforstået eller fortolket anderledes, end det er tiltænkt fra ledelsen.


Anchersens medarbejdere har altid politikker og håndbøgerne lige ved hånden

Ingen kanal til akut information


Før Anchersen fik Ekko app, var det stort set umuligt at nå ud til chaufførerne med akut information. Det skabte ofte frustration hos både ledelsen og chaufførerne. Derudover var det svært for medarbejderne at finde rundt i opslagstavlen med mange forskellige papirer, så selvom chaufførerne var på kontoret, tog det stadig lang tid at danne sig et overblik over deres ruteændringer. Informationen på opslagstavlen var simpelthen for uoverskuelig og for langt fra medarbejderens hverdag.


Med medarbejdere fra mange forskellige lande, der kan have svært ved dansk, kan den interne kommunikation hurtig blive enorm kompleks. Det er omkostningstungt og tidskrævende at oversætte nyheder og informationer til mange forskellige sprog og ofte betyder det, at virksomheder ikke får det prioriteret. Men det vil de gerne i Anchersen. Her arbejder der nemlig medarbejdere fra syv forskellige lande. 


Hvis man ikke fokuserer på, at kommunikationen fra ledelsen skal oversættes, betyder det i praksis, at kolleger der kan sproget oversætter nyheder og informationer til dem, der ikke kan. Dermed kan budskabet blive misforstået eller fortolket anderledes, end det er tiltænkt fra ledelsen.


Anchersen medarbejder på sin første arbejdsdag.

En løsning, der følger med chaufførerne


Derfor fik David til opgave at implementere en ny løsning, der skulle imødekomme kommunikationsudfordringerne hos Anchersen og sikre at alle er med, når nyheder og informationer skal ud til chaufførerne. Det var allerede besluttet fra ledelsens side, at Ekko app skulle være løsningen. Valget faldt på Ekko app pga. brugervenligheden, udviklingspotentialet og muligheden for at oversætte indhold automatisk.


Kontakten mellem medarbejder og ledelse er blevet tættere


Med lanceringen af Anchersen app har ledelsen fået et redskab til at at få fx ruteplaner og ændringer, medarbejderinformation og personalehåndbogen ud at leve blandt chaufførerne.

Appen har været med til at forenkle kommunikation mellem ledelse og chauffører og den har gjort det lettere for chaufførerne at få adgang til den information, de skal bruge ude på ruterne.

 

Siden Anchersen appen kom i luften, har Kamal gjort det til en vane at starte sin dag med at følge op på nye opdateringer i Anchersen appen. For Kamal det er blevet en daglig rutine, inden hans dag begynder. Kamal synes, at appen har gjort det let at følge med i ruteændringer og andre vigtige ting, han skal være særlig opmærksom på.


At blive set og hørt er et vigtigt fokusområde for Anchersen

Appen har hjulpet ledelsen med at nå ud til alle chaufførerne, når der skal gives opdateringer. Muligheden for at sende informationer ud til alle på et par minutter, har lettet arbejdet med at informere om omlagte ruter og med at se aktuelle vagtplaner.


”Jeg kigger næsten hver dag, faktisk mere end én gang om dagen, også før jeg kommer på arbejde, dagen før. Det er rart at få information om omlægninger og nyheder, inden arbejdsdagen går i gang.” - Kamal Bawari

 

Anchersens app har også gjort det nemt for chaufførerne at kontakte ledelsen gennem appen, hvis de har spørgsmål omkring omlægninger eller ruteændringer. Som projektleder David siger:

 

”De relevante informationer blev sendt til afdelingerne, og de ramte præcis den målgruppe, vi ønskede at nå. Samtidig fungerer påmindelsesfunktionen med sms effektivt – det har hjulpet med, at chaufførerne rent faktisk ser det, vi lægger op i appen til dem, lige når det kommer ud. Begge dele var ikke muligt før.”
Hverdagen som buschauffør hos Anchersen

Ledelsen og medarbejderne er rykket tættere på hinanden 


David understreger, at især nyheds- og socialmodulet har hjulpet med den interne kommunikation ift. at dele vigtige og spændende informationer til chaufførerne. Modulerne bliver bl.a. brugt til at dele hverdagen på vejen, events og billeder af nye kollegaer.

 

Appen har en central rolle i den interne kommunikation mellem ledelsen og chaufførerne og den har skabt et rum, hvor alle kan være med. Før havde Anchersen en facebookgruppe, som der ikke rigtig var nogen styring med. Som David siger:

 

”Oftest blev der stillet spørgsmål til ledelsen i facebookgruppen, men fordi vi ikke alle var derinde, så vi ikke opslagene og kunne ikke vende retur med svar”

 

I dag ved alle medarbejdere, at det er i appen, de skal stille spørgsmål og finde svar.

 

Socialmodulet har gjort det lettere for chaufførerne at interagere med hinanden og her deles bl.a. nyttige tips og billeder fra arbejdsdagen.

 

Implementeringen af medarbejderappen er derfor blevet modtaget godt af chaufførerne, da appen sikrer, at de har adgang til nødvendige oplysninger uanset hvor de befinder sig. David fortæller, at det er en kæmpe fordel, at man som medarbejder selv kan bestemme, hvad tid på dagen man tjekker informationerne i appen:

 

”Hvis jeg er i tvivl om noget, mens jeg sidder hjemme i min sofa, kan jeg i dag søge på det i appen. Jeg skal ikke først finde en mappe frem eller vente til næste dag. Du har bare det hele i et med appen. Det er fantastisk, synes jeg.”

Sprogbarrieren er blevet brudt


Før var alle informationer delt på dansk, men nu kan chaufførerne selv vælge det sprog, de vil have oversat nyheden til. David fortæller, at alle nu kan være med:

 

”Med oversætterfunktionen kan alle nyheder og informationer oversættes automatisk til flere forskellige sprog. Det har løftet vores interne kommunikation, så alle nu kan være med.”

 

Kamal bruger ikke selv oversætterfunktionen, men oplever at mange af hans kollegaer har taget godt imod den. For dem har det styrket sammenholdt blandt kollegaerne og skabt en mere inkluderende arbejdskultur.

 

Samtidig er oplæserfunktionen med til at gøre det nemt for medarbejdere med læsevanskeligheder at følge med. Det har forbedret kommunikation hos Anchersen og det har skabt et mere effektivt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig set, hørt, inkluderet og forstået - uanset hvilke sprogkompetencer, de har. Oplæserfunktionen virker også på de forskellige sprog Anchersen har i appen.

 

David fortæller, at det har været med til at skabe en mere positiv atmosfære, da medarbejderne nu i højere grad kan forstå beskeder fra ledelsen.

”Det vigtigste for os er, at alle har lige vilkår og her har netop oversættelses- og oplæserfunktionen gavnet os gevaldigt. Det bringer folk med, alle er i samme niveau og det styrker vores sammenhold.”

Nye svensktalende medarbejdere hos Anchersen A/S

Medarbejderappen følger med virksomhedens udvikling


Anchersen har planer om at videreudvikle deres medarbejderapp med nye funktioner, der er med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsdag.

 

”At kunne skubbe appen en tand længere ud og tilføje nye funktioner er vores fremtidige ambition. Den skal være med til at gøre arbejdsdagen nemmere og bedre.”

 

Vi er glade for det gode samarbejde med Anchersen og de mange gode ideer, de har til at gøre den interne kommunikation til en styrke for virksomheden.
Anchersen A/S er grundlagt og ejet af Poul Anchersen, der i 1997 startede som selvstændig vognmand med Anchersens Turistbusser ApS. I dag har Anchersen mere end 700 chauffører rundt omkring i landet.


Opslagstavlen, som ikke fulgte med på vejen


Når chaufførerne før i tiden skulle finde ud af om der var sket en ruteændring, var det via opslagstavlen ved hovedkontoret. Den interne kommunikation hos Anchersen var før i tiden meget traditionel og bestod af papir, sms’er og opslagstavler. Chaufførerne i Anchersen er konstant på farten og derfor har de ofte ikke tid til at svinge forbi kontoret og læse nye opslag på tavlen.

 

Vi har talt med David, der er projektleder i Anchersen og chauffør Kamal Bawari om deres oplevelse med den interne kommunikation før og efter Ekko app. David fortæller, at kommunikationen mellem chaufførerne og ledelsen tidligere var tung og ineffektiv:

 

”Før printede vi omlægnings- og vagtplaner ud og hængte dem op på opslagstavlerne i garagen og kantinen. Det betød i bund og grund, at vores chauffører kun fik deres informationer, når de ikke var på rute. Det gjorde det svært at følge med.”

 

Chaufførerne havde derfor et ønske om nemmere at kunne følge med i ruteændringer og lettere at kunne kontakte ledelsen i arbejdstiden. De brugte nemlig meget tid på den daglig tur ind på kontoret for at tjekke opslagstavlen. Og når opslagstavlen ikke kunne følge med på vejen, måtte Anchersen finde en anden måde at imødekomme deres medarbejderes ønske på.


Anchersen chauffør

Forskellige sprog gør den interne kommunikation kompleks


Anchersen har mange udenlandske medarbejdere, der har svært ved det danske sprog og det stiller store krav til kommunikationen fra ledelsen, når man gerne vil informere alle korrekt. David oplevede, at chauffører, der taler et andet sprog end dansk, havde udfordringer med at finde svar på spørgsmål om fx vagter, ferie og generelle henvendelser til ledelsen.


Med medarbejdere fra mange forskellige lande, der kan have svært ved dansk, kan den interne kommunikation hurtig blive enorm kompleks. Det er omkostningstungt og tidskrævende at oversætte nyheder og informationer til mange forskellige sprog og ofte betyder det, at virksomheder ikke får det prioriteret. Men det vil de gerne i Anchersen. Her arbejder der nemlig medarbejdere fra syv forskellige lande.


Hvis man ikke fokuserer på, at kommunikationen fra ledelsen skal oversættes, betyder det i praksis, at kolleger der kan sproget oversætter nyheder og informationer til dem, der ikke kan. Dermed kan budskabet blive misforstået eller fortolket anderledes, end det er tiltænkt fra ledelsen.


Anchersens medarbejdere har altid politikker og håndbøgerne lige ved hånden

Ingen kanal til akut information


Før Anchersen fik Ekko app, var det stort set umuligt at nå ud til chaufførerne med akut information. Det skabte ofte frustration hos både ledelsen og chaufførerne. Derudover var det svært for medarbejderne at finde rundt i opslagstavlen med mange forskellige papirer, så selvom chaufførerne var på kontoret, tog det stadig lang tid at danne sig et overblik over deres ruteændringer. Informationen på opslagstavlen var simpelthen for uoverskuelig og for langt fra medarbejderens hverdag.


Med medarbejdere fra mange forskellige lande, der kan have svært ved dansk, kan den interne kommunikation hurtig blive enorm kompleks. Det er omkostningstungt og tidskrævende at oversætte nyheder og informationer til mange forskellige sprog og ofte betyder det, at virksomheder ikke får det prioriteret. Men det vil de gerne i Anchersen. Her arbejder der nemlig medarbejdere fra syv forskellige lande. 


Hvis man ikke fokuserer på, at kommunikationen fra ledelsen skal oversættes, betyder det i praksis, at kolleger der kan sproget oversætter nyheder og informationer til dem, der ikke kan. Dermed kan budskabet blive misforstået eller fortolket anderledes, end det er tiltænkt fra ledelsen.


Anchersen medarbejder på sin første arbejdsdag.

En løsning, der følger med chaufførerne


Derfor fik David til opgave at implementere en ny løsning, der skulle imødekomme kommunikationsudfordringerne hos Anchersen og sikre at alle er med, når nyheder og informationer skal ud til chaufførerne. Det var allerede besluttet fra ledelsens side, at Ekko app skulle være løsningen. Valget faldt på Ekko app pga. brugervenligheden, udviklingspotentialet og muligheden for at oversætte indhold automatisk.


Kontakten mellem medarbejder og ledelse er blevet tættere


Med lanceringen af Anchersen app har ledelsen fået et redskab til at at få fx ruteplaner og ændringer, medarbejderinformation og personalehåndbogen ud at leve blandt chaufførerne.

Appen har været med til at forenkle kommunikation mellem ledelse og chauffører og den har gjort det lettere for chaufførerne at få adgang til den information, de skal bruge ude på ruterne.

 

Siden Anchersen appen kom i luften, har Kamal gjort det til en vane at starte sin dag med at følge op på nye opdateringer i Anchersen appen. For Kamal det er blevet en daglig rutine, inden hans dag begynder. Kamal synes, at appen har gjort det let at følge med i ruteændringer og andre vigtige ting, han skal være særlig opmærksom på.


At blive set og hørt er et vigtigt fokusområde for Anchersen

Appen har hjulpet ledelsen med at nå ud til alle chaufførerne, når der skal gives opdateringer. Muligheden for at sende informationer ud til alle på et par minutter, har lettet arbejdet med at informere om omlagte ruter og med at se aktuelle vagtplaner.


”Jeg kigger næsten hver dag, faktisk mere end én gang om dagen, også før jeg kommer på arbejde, dagen før. Det er rart at få information om omlægninger og nyheder, inden arbejdsdagen går i gang.” - Kamal Bawari

 

Anchersens app har også gjort det nemt for chaufførerne at kontakte ledelsen gennem appen, hvis de har spørgsmål omkring omlægninger eller ruteændringer. Som projektleder David siger:

 

”De relevante informationer blev sendt til afdelingerne, og de ramte præcis den målgruppe, vi ønskede at nå. Samtidig fungerer påmindelsesfunktionen med sms effektivt – det har hjulpet med, at chaufførerne rent faktisk ser det, vi lægger op i appen til dem, lige når det kommer ud. Begge dele var ikke muligt før.”
Hverdagen som buschauffør hos Anchersen

Ledelsen og medarbejderne er rykket tættere på hinanden 


David understreger, at især nyheds- og socialmodulet har hjulpet med den interne kommunikation ift. at dele vigtige og spændende informationer til chaufførerne. Modulerne bliver bl.a. brugt til at dele hverdagen på vejen, events og billeder af nye kollegaer.

 

Appen har en central rolle i den interne kommunikation mellem ledelsen og chaufførerne og den har skabt et rum, hvor alle kan være med. Før havde Anchersen en facebookgruppe, som der ikke rigtig var nogen styring med. Som David siger:

 

”Oftest blev der stillet spørgsmål til ledelsen i facebookgruppen, men fordi vi ikke alle var derinde, så vi ikke opslagene og kunne ikke vende retur med svar”

 

I dag ved alle medarbejdere, at det er i appen, de skal stille spørgsmål og finde svar.

 

Socialmodulet har gjort det lettere for chaufførerne at interagere med hinanden og her deles bl.a. nyttige tips og billeder fra arbejdsdagen.

 

Implementeringen af medarbejderappen er derfor blevet modtaget godt af chaufførerne, da appen sikrer, at de har adgang til nødvendige oplysninger uanset hvor de befinder sig. David fortæller, at det er en kæmpe fordel, at man som medarbejder selv kan bestemme, hvad tid på dagen man tjekker informationerne i appen:

 

”Hvis jeg er i tvivl om noget, mens jeg sidder hjemme i min sofa, kan jeg i dag søge på det i appen. Jeg skal ikke først finde en mappe frem eller vente til næste dag. Du har bare det hele i et med appen. Det er fantastisk, synes jeg.”

Sprogbarrieren er blevet brudt


Før var alle informationer delt på dansk, men nu kan chaufførerne selv vælge det sprog, de vil have oversat nyheden til. David fortæller, at alle nu kan være med:

 

”Med oversætterfunktionen kan alle nyheder og informationer oversættes automatisk til flere forskellige sprog. Det har løftet vores interne kommunikation, så alle nu kan være med.”

 

Kamal bruger ikke selv oversætterfunktionen, men oplever at mange af hans kollegaer har taget godt imod den. For dem har det styrket sammenholdt blandt kollegaerne og skabt en mere inkluderende arbejdskultur.

 

Samtidig er oplæserfunktionen med til at gøre det nemt for medarbejdere med læsevanskeligheder at følge med. Det har forbedret kommunikation hos Anchersen og det har skabt et mere effektivt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig set, hørt, inkluderet og forstået - uanset hvilke sprogkompetencer, de har. Oplæserfunktionen virker også på de forskellige sprog Anchersen har i appen.

 

David fortæller, at det har været med til at skabe en mere positiv atmosfære, da medarbejderne nu i højere grad kan forstå beskeder fra ledelsen.

”Det vigtigste for os er, at alle har lige vilkår og her har netop oversættelses- og oplæserfunktionen gavnet os gevaldigt. Det bringer folk med, alle er i samme niveau og det styrker vores sammenhold.”

Nye svensktalende medarbejdere hos Anchersen A/S

Medarbejderappen følger med virksomhedens udvikling


Anchersen har planer om at videreudvikle deres medarbejderapp med nye funktioner, der er med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsdag.

 

”At kunne skubbe appen en tand længere ud og tilføje nye funktioner er vores fremtidige ambition. Den skal være med til at gøre arbejdsdagen nemmere og bedre.”

 

Vi er glade for det gode samarbejde med Anchersen og de mange gode ideer, de har til at gøre den interne kommunikation til en styrke for virksomheden.
Læs mere om den app Anchersen bruger

Vores kunder skræddersyer deres medarbejderapp, så den matcher deres behov. Læse mere om de moduler og features de bruger. 

Tegnebræt 53_3x-100ss.png
bottom of page