top of page
Ekko app medarbejder app.png

/

I. Anker Andersen

De daglige ledere

Teamlederen, QHSE-ansvarlig og den administrerende direktør

Lena billede .jpeg

Anker Andersen A/S er et entreprenørfirma, som slået sammen med Jord, Beton og Anlæg A/S har over 130 ansatte. Organisationen har et stort fokus på udvikling af deres interne ressourcer og trivsel på arbejdspladsen - og i sommeren 2021 blev det besluttet at implementere en medarbejder app.

En medarbejder app spiller en essentiel rolle for den samlede kommunikationen i virksomheden, og derfor er det vigtigt at få flere medarbejderes stemme med i beslutningen.

Vi har spurgt 3 af dem, der havde indflydelse på beslutningen, om deres grundlag for at vælge en medarbejder app til deres arbejdsplads.

Lone List - Teamleder

"Brugervenligheden skal være helt i top i denne branche."

Rollebeskrivelse

I det daglige arbejde er jeg teamleder for produktionsteknisk forberedelse. Teamet står for myndighedsbehandling og indhentning af ledningsoplysninger til alle graveopgaver, vi udfører for vores kunder.  Jeg er også involveret i udvikling og implementering af vores nye produktionsstyringsystem - vi er jo i en digitaliseringsproces, så vores sagsstyring går fra papirform til IT-baseret sagsstyring.  Ligeledes er jeg lederrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Vi havde vanskeligheder med at kommunikere til alle medarbejdere på én gang og vi savnede et fælles intranet for hele I. Anker Andersen

2 Vi havde udfordringer med at sikre, at vores medarbejdere altid havde relevant information med sig ved hånden


3 Med mange timelønnede, og adspredt arbejde, var det svært at få alle til at føle sig som en del af virksomheden, da mange medarbejdere sjældent kommer forbi på hovedkontoret.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Med medarbejder appen fik vi det, vi søgte efter plus meget mere. Vi havde behov for nemt at kunne dele nyheder i virksomheden både på skrift, men også med video. Brugervenligheden skal være helt i top i denne branche - det skal være meget nemt at lægge opslag op, og det skal kun tage få minutter at nå ud med information. Vores branche er kendt for at have mange ordblinde, og med video når vi nemmere ud til mange flere medarbejdere.


Ved at supplere med at kunne sende SMS'er til alle brugere, kan det gøres ekstra effektivt at give vigtig besked eller gøre opmærksom på en vigtig nyhed i appen. Til- og framelding til diverse begivenheder er også en meget smart funktion. Man kan se, hvem der har svaret, og der er mulighed for at følge op med SMS-påmindelser til dem, der ikke har reageret.


Vi havde også behov for at dække hele arbejdsmiljødelen ét sted, hvor det er lynhurtigt for medarbejderne at finde oplysninger. Det har vist sig også at være muligt at lave diverse rapporter, bl.a. dokumenteret tilsyn.Kenneth Barlev - QHSE-leder


"Det, der virkelig fangede mig ved en medarbejder app er, at den er lettilgængelig for medarbejderne."

Rollebeskrivelse

I det daglige arbejde med arbejdsmiljøet er det min opgave at få tilhørende dokumenter og regelsæt gjort nærværende, forståelige og brugbare for alle mine kollegaer. Herunder er det en vigtig opgave indenfor arbejdsmiljøarbejdet at lave opfølgninger og fastholde fokus på relevante problemstillinger, der er relateret til sikkerhedsmæssige forebyggelser.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Medarbejderne manglede en nemmere tilgang til fælles QHSE-dokumenter, medarbejderhåndbøger, APV, referater, mm. for at holde sig informerede.


2 Det var besværligt at nå direkte ud til alle medarbejdere med den samme information uden en fælles kommunikationskanal for samtlige afdelinger på tværs af begge selskaber.


3 Vi brugte for meget tid på at opdatere “hardcopy”-dokumenter i fx medarbejderhåndbøgerne hver gang der skete en ændring.


Lone List, Kenneth Barlev og Lars Lorentzen til et analysemøde med Ekko app.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Mit perspektiv på en medarbejder app var selvfølgelig, hvordan den kunne støtte og effektivisere den kommunikation, der skulle til for et bedre arbejdsmiljø. Der ligger meget arbejde i at planlægge et godt arbejdsmiljø ift. de opgaver, vi har i virksomheden. Den anden side af det arbejde er så at få implementeret de ting ind i medarbejdernes arbejde og at vedligeholde det.


For det første så jeg potentiale i en fælles platform for information og kommunikation på kryds og tværs af organisationen. Det, der virkelig fangede mig ved en medarbejder app er, at den er lettilgængelig for medarbejderne, da de enten havde en arbejdstelefon - eller kunne få én. På denne måde kan jeg nå dem nemmere og oftere med vigtig kommunikation - og det kræver mindre af min tid og energi.


Det andet er, at medarbejderne skal have adgang til mange forskellige dokumenter for at tjekke op på eksempelvis de sikkerhedsprocesser, der er relateret til deres forskellige arbejdsopgaver. Yderligere så kunne vi med en medarbejder app minimere både den tid og de materialer, det kræver at opdatere arbejdsdokumenterne. Det samme gælder vores medarbejderhåndbøger - de er også en vigtig kilde af information for både vores funktionærer og timelønnede.


Lars Lorentzen - Direktør

"Vi fik nemlig løst de tre udfordringer på én gang. Det kunne vi ikke finde i andre systemer."

Rollebeskrivelse

Som direktør er mit ansvar den overordnede ledelse og drift af virksomheden.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Kollegaerne manglede en fælles kommunikationsplatform til at styrke den overordnede retning


2 Det var besværligt at optimere ledelsens indsats uden en fælles platform til alle medarbejdere

3 Uden real-time rapportering fra arbejdslederne var det dokumenterede tilsyn af arbejdsmiljøarbejdet forældet.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Fra mit perspektiv var der flere udfordringer, der skulle løses. Den vigtigste faktor i min beslutningsproces var derfor, at vi skulle gå efter en løsning, som kunne håndtere alle udfordringerne. Med medarbejder appen fik vi løst alle tre udfordringer på en gang. Det kunne vi ikke finde i andre systemer.


I tilgift til ovenstående, var det super med en platform, som kunne styrke ikke bare det faglige, men også det sociale fællesskab. Eksempelvis gøre det nemt at lave til- og frameldinger til firmaarrangementer, kurser og lignende begivenheder. Eller at medarbejdere selv kan dele ting på en social væg. Det betyder også noget for virksomhedskulturen.


Er du interesseret i at vide mere om en medarbejder app lavet til bygge- og anlægsbranchen?


Lone List - Teamleder

"Brugervenligheden skal være helt i top i denne branche."

Rollebeskrivelse

I det daglige arbejde er jeg teamleder for produktionsteknisk forberedelse. Teamet står for myndighedsbehandling og indhentning af ledningsoplysninger til alle graveopgaver, vi udfører for vores kunder.  Jeg er også involveret i udvikling og implementering af vores nye produktionsstyringsystem - vi er jo i en digitaliseringsproces, så vores sagsstyring går fra papirform til IT-baseret sagsstyring.  Ligeledes er jeg lederrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Vi havde vanskeligheder med at kommunikere til alle medarbejdere på én gang og vi savnede et fælles intranet for hele I. Anker Andersen

2 Vi havde udfordringer med at sikre, at vores medarbejdere altid havde relevant information med sig ved hånden


3 Med mange timelønnede, og adspredt arbejde, var det svært at få alle til at føle sig som en del af virksomheden, da mange medarbejdere sjældent kommer forbi på hovedkontoret.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Med medarbejder appen fik vi det, vi søgte efter plus meget mere. Vi havde behov for nemt at kunne dele nyheder i virksomheden både på skrift, men også med video. Brugervenligheden skal være helt i top i denne branche - det skal være meget nemt at lægge opslag op, og det skal kun tage få minutter at nå ud med information. Vores branche er kendt for at have mange ordblinde, og med video når vi nemmere ud til mange flere medarbejdere.


Ved at supplere med at kunne sende SMS'er til alle brugere, kan det gøres ekstra effektivt at give vigtig besked eller gøre opmærksom på en vigtig nyhed i appen. Til- og framelding til diverse begivenheder er også en meget smart funktion. Man kan se, hvem der har svaret, og der er mulighed for at følge op med SMS-påmindelser til dem, der ikke har reageret.


Vi havde også behov for at dække hele arbejdsmiljødelen ét sted, hvor det er lynhurtigt for medarbejderne at finde oplysninger. Det har vist sig også at være muligt at lave diverse rapporter, bl.a. dokumenteret tilsyn.Kenneth Barlev - QHSE-leder


"Det, der virkelig fangede mig ved en medarbejder app er, at den er lettilgængelig for medarbejderne."

Rollebeskrivelse

I det daglige arbejde med arbejdsmiljøet er det min opgave at få tilhørende dokumenter og regelsæt gjort nærværende, forståelige og brugbare for alle mine kollegaer. Herunder er det en vigtig opgave indenfor arbejdsmiljøarbejdet at lave opfølgninger og fastholde fokus på relevante problemstillinger, der er relateret til sikkerhedsmæssige forebyggelser.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Medarbejderne manglede en nemmere tilgang til fælles QHSE-dokumenter, medarbejderhåndbøger, APV, referater, mm. for at holde sig informerede.


2 Det var besværligt at nå direkte ud til alle medarbejdere med den samme information uden en fælles kommunikationskanal for samtlige afdelinger på tværs af begge selskaber.


3 Vi brugte for meget tid på at opdatere “hardcopy”-dokumenter i fx medarbejderhåndbøgerne hver gang der skete en ændring.


Lone List, Kenneth Barlev og Lars Lorentzen til et analysemøde med Ekko app.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Mit perspektiv på en medarbejder app var selvfølgelig, hvordan den kunne støtte og effektivisere den kommunikation, der skulle til for et bedre arbejdsmiljø. Der ligger meget arbejde i at planlægge et godt arbejdsmiljø ift. de opgaver, vi har i virksomheden. Den anden side af det arbejde er så at få implementeret de ting ind i medarbejdernes arbejde og at vedligeholde det.


For det første så jeg potentiale i en fælles platform for information og kommunikation på kryds og tværs af organisationen. Det, der virkelig fangede mig ved en medarbejder app er, at den er lettilgængelig for medarbejderne, da de enten havde en arbejdstelefon - eller kunne få én. På denne måde kan jeg nå dem nemmere og oftere med vigtig kommunikation - og det kræver mindre af min tid og energi.


Det andet er, at medarbejderne skal have adgang til mange forskellige dokumenter for at tjekke op på eksempelvis de sikkerhedsprocesser, der er relateret til deres forskellige arbejdsopgaver. Yderligere så kunne vi med en medarbejder app minimere både den tid og de materialer, det kræver at opdatere arbejdsdokumenterne. Det samme gælder vores medarbejderhåndbøger - de er også en vigtig kilde af information for både vores funktionærer og timelønnede.


Lars Lorentzen - Direktør

"Vi fik nemlig løst de tre udfordringer på én gang. Det kunne vi ikke finde i andre systemer."

Rollebeskrivelse

Som direktør er mit ansvar den overordnede ledelse og drift af virksomheden.


3 udfordringer som jeg vil løse med en medarbejder app


1 Kollegaerne manglede en fælles kommunikationsplatform til at styrke den overordnede retning


2 Det var besværligt at optimere ledelsens indsats uden en fælles platform til alle medarbejdere

3 Uden real-time rapportering fra arbejdslederne var det dokumenterede tilsyn af arbejdsmiljøarbejdet forældet.


Mit beslutningsgrundlag for en medarbejder app

Fra mit perspektiv var der flere udfordringer, der skulle løses. Den vigtigste faktor i min beslutningsproces var derfor, at vi skulle gå efter en løsning, som kunne håndtere alle udfordringerne. Med medarbejder appen fik vi løst alle tre udfordringer på en gang. Det kunne vi ikke finde i andre systemer.


I tilgift til ovenstående, var det super med en platform, som kunne styrke ikke bare det faglige, men også det sociale fællesskab. Eksempelvis gøre det nemt at lave til- og frameldinger til firmaarrangementer, kurser og lignende begivenheder. Eller at medarbejdere selv kan dele ting på en social væg. Det betyder også noget for virksomhedskulturen.


Er du interesseret i at vide mere om en medarbejder app lavet til bygge- og anlægsbranchen?


Læs mere om den app I. Anker Andersen bruger

Vores kunder skræddersyer deres medarbejderapp, så den matcher deres behov. Læse mere om de moduler og features de bruger. 

Tegnebræt 53_3x-100ss.png
bottom of page